top of page
Search

Porno in Nederland: rolmodel voor diversiteitRoomblanke, o nee, roomWITTE partijen en instanties hebben hun mond vol van diversiteit. Er moeten quota komen, maar zelf doen ze er vaak maar weinig aan. Netflix forceert zich tot series waarbij alle rassen, gezindten en geaardheden al dan niet vredig bij elkaar in 1 flatgebouw wonen (Slasher, bijvoorbeeld). Al met al geforceerde diversiteit om vooral te laten zien hoe de mensheid het beste kan 'deugen'. Dachten we er, voordat dit issue zo werd benadrukt, nooit bij na van welke afkomst iemand was, we zijn tenslotte allemaal mensen, zo denk je nu al gauw eens: waar zou die persoon oorspronkelijk vandaan komen? En dat puur omdat er zo geforceerd de nadruk op wordt gelegd.Deze week zaten we zo eens door de films heen te scrollen op onze 18+ site. En wat viel vooral op: Porno in Nederland en bij Kim Holland is een feest van diversiteit zonder geforceerdheid! Zonder er bij stil te staan werkt iedereen, van welk ras, van welke kleur, afkomst of geaardheid dan ook, zonder erbij na te denken fijn met elkaar samen. We hebben lol met elkaar en we zijn allemaal gewoon mensen. En dat een donkere man vaak flink geschapen is, is dan misschien een leuke bijkomstigheid ;-)Porno als rolmodel

Het geeft te denken. Is het niet zo dat echt geaccepteerde diversiteit pas aan de orde is als NIEMAND er bij stilstaat wat de ander zijn of haar afkomst is? Is het benadrukken van de verschillen, zoals nu zoveel aan de orde is, er niet de oorzaak van dat men in hokjes gaat denken? Hoe kun je acceptatie forceren? Porno in Nederland is in dit opzicht een rolmodel. En daar zijn wij trots op. Iedereen kan en mag zijn wie hij of zij is. Wordt niet beoordeeld op basis van ras, geloof, kleur of afkomst. Volledige onderlinge acceptatie. Niet omdat wij mensen geforceerd bij elkaar zetten, graag willen 'deugen', of zo graag een statement willen maken. Nee, simpelweg omdat wij er nooit bij stilstaan. We werken met mensen. En nu er in de media zoveel nadruk op diversiteit wordt gelegd, hadden we opeens zoiets van: 'verrek, wij zijn eigenlijk best divers.' En zo moet het zijn. Geen gezeur van actiegroepen of geforceerd moeten 'deugen'. Nee, het moet vanzelf gaan. Op basis van respect en acceptatie over en weer. Neem een voorbeeld aan de Nederlandse porno en Kim Holland. En aan alle geweldige mannen en meiden in de films!

280 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page